ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

"International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)"


 

  • หัวข้อ "International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)"
  • วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560
  • สถานที่ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ จ.กรุงเทพมหานคร
  • รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ieti.net/ICEMI/index.html

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย