line decor
Menu
line decor
* ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละโครงการอบรม  
 
 
โครงการวัน/เวลา/จำนวนชม.อบรมวันที่ปิดรับสมัครจำนวนที่นั่งค่าลงทะเบียน (บาท)ห้องวิทยากรหมายเหตุ
โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP ผ่านระบบ Zoom ครั้งที่ 1/2565 20 พ.ย. 2564 - 11 ธ.ค. 2564
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
(รวม 12 ชม.)
8 พ.ย. 64 15* / 15 1,500 คณะศิลปศาสตร์ • อ.ชุติมา สว่างวารี
*** คลิกดูรายชื่อผู้สมัครอบรม ***
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 ผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ 2/2565 5 กุ.พ. 2565 - 19 กุ.พ. 2565
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
(รวม 15 ชม.)
1 ก.พ. 65 0 / 15 1,800 คณะศิลปศาสตร์ • อ.ชุติมา สว่างวารี
***กรอกใบสมัครออนไลน์คลิกที่นี่ ***
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 ผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ 3/2565 4 มิ.ย. 2565 - 18 มิ.ย. 2565
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
(รวม 15 ชม.)
1 มิ.ย. 65 7 / 15 1,800 คณะศิลปศาสตร์ • อ.ชุติมา สว่างวารี
*** กรอกใบสมัครออนไลน์ของโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 ครั้งที่ 3/2565 คลิกที่นี่ ***