line decor
Menu
line decor
* ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละโครงการอบรม  
 
 
โครงการวัน/เวลา/จำนวนชม.อบรมวันที่ปิดรับสมัครจำนวนที่นั่งค่าลงทะเบียน (บาท)ห้องวิทยากรหมายเหตุ
โครงการอบรม Put it Together in an Essay: Level 1 4 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์
(รวม 12 ชม.)
19 พ.ค. 66 7 / 10 2,000 LA302 • อ.พรเทพ งามอร่ามวรางกูร
นักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือบุคลากรที่สนใจ
โครงการอบรม Start Writing with Confidence: Level 2 8 ก.ค. 2566 - 29 ก.ค. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
(รวม 12 ชม.)
23 มิ.ย. 66 0 / 10 2,000 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือบุคลากรที่สนใจ
โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ HSK ระดับ 5 (แบบออนไลน์) ครั้งที่ 2 20 ก.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566
เวลา 17:30 - 19:30 น.
วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์
(รวม 12 ชม.)
7 ก.ค. 66 0 / 15 2,000 คณะศิลปศาสตร์ • อาจารย์จากสถาบันขงจื้อ
บุคลากร อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้สนใจทั่วไป ที่มีพื้นฐานภาษาจีนในระดับหนึ่งมากพอสมควรแล้ว
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 Onsite ครั้งที่ 2 23 ก.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566
เวลา 09:00 - 15:00 น.
วันอาทิตย์
(รวม 15 ชม.)
10 ก.ค. 66 3 / 10 4,900 คณะศิลปศาสตร์ • อ.ชุติมา สว่างวารี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากร ม.อ. และผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์จะสอบเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ยื่นสำเร็จการศึกษา ปรับเลื่อนตำแหน่ง หรือประกอบวิชาชีพ *ค่าสมัครคนละ 4,900 บาท
โครงการอบรม Put it Together in an Essay: Level 2 20 ส.ค. 2566 - 10 ก.ย. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์
(รวม 12 ชม.)
7 ส.ค. 66 0 / 10 2,000 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือบุคลากรที่สนใจ