ระบบสารสนเทศวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

logo-prpm ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PSU Research Project Management : PRPM

logo-hrmis ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ 
National Research Management System : NRMS

ระบบสืบค้นโครงการวิจัย
PSU Research Project 

  ► ระบบค้นหาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึ่งข้อมูลในระบบจะเชื่อมโยงกับระบบ PRPM ของมหาวิทยาลัย

banner-eval ระบบประเมินงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออนไลน์
PSU Research Evaluation Online

logo-hrmis ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management Information System

logo-psukb คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PSU Knowledge bank 

   ► เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และจัดเก็บในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเผยแพร่

logo-psukb ระบบรางวัลบทความตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Article Reward Online : ARO

logo-psukb SciVal 
   ► SciVal is a ready-to-use solution with unparalleled power and flexibility, which enables you to navigate the world of research and devise an optimal plan to drive and analyze your performance.

 

ข้อมูลอ้างอิง: http://rdo.psu.ac.th/index.php/information-sys